Stáhnout katalog ZDARMA

Rovnotlaké větrání a chlazení  

 

rekuperace_atrea_vetrani_chlazeni.pngJedná se o vzduchotechnický systém, založený na dvouzónových vzduchotechnických jednotkách, který zajišťuje řízené rovnotlaké větrání s rekuperací tepla. Díky vnitřní cirkulaci interiérového vzduchu je možnost volby částečného temperování, chlazení a např. při realizaci krbu rozvod tepla po domě. Cirkulace vzduchu je možná bez nutnosti větrání. Větrání je možné jak s cirkulací, tak bez ní – režim stejný jako u rovnotlaké větrací jednotky. Jednotka rekuperace se většinou osazuje do technické místnosti a napojuje se na zdroje tepla nebo chladu. Připojené vzduchotechnické rozvody, obvykle řešené jako podstropní, zajistí přívod filtrovaného čerstvého vzduchu do každé obytné místnosti. Stejné trasy se používají i pro přívod cirkulačního vzduchu s možností temperování, nebo chlazení. Odvod odpadního vzduchu  se osazuje do koupelen, WC a kuchyně. Pro zvýšení komfortu chlazení je realizována také cirkulační trasa, kterou je přiváděn vnitřní vzduch z nejvyššího místa domu a také např. od krbu pro možnost přívodu vnitřního teplého vzduchu do vzduchotechnické jednotky. Zde je filtrován a dle požadavku se chladí nebo dohřívá a opět přivádí do obytných místností. Vestavěný rekuperační výměník zajišťuje zpětné získávání tepla - rekuperaci. Temperování objektu je zajišťováno nezávislou otopnou soustavou. Vzduchotechnické jednotky si teplo nebo chlad nepřipraví, proto je nutné připojení na zdroje tepla (elektrické nebo plynové kotle, integrované elektrické ohřívače, tepelná čerpadla, akumulační zásobníky) a zdroje chladu (tepelná čerpadla vzduch – voda, vzduch – vzduch). Při napojení na systémy tepelných čerpadel je možné zajistit i částečné vytápění domu, které je díky vlastnostem tepelného čerpadla nákladově nižší než např. přímou elektřinou.

 

Varianty tepelných čerpadel pro chlazení

Přímé napojení na výparník ve vzduchotechnické jednotce se systémem tepelného čerpadla vzduch – vzduch. Energie je odebírána venkovnímu vzduchu a předávána vzduchu vnitřnímu. Tento systém umožňuje chlazení a částečné temperování. Nejnižší pořizovací náklady.

Pokud se energie odebírá z venkovního vzduchu a dodává do vody, ať již pro topení a ohřev teplé vody nebo chlazení, jedná se o variantu tepelné čerpadlo vzduch – voda. Ve vzduchotechnické jednotce je instalován vodní chladič. Propojení tak umožňuje topení, ohřev teplé vody a chlazení. Vyšší pořizovací náklady, ale díky zajištění ohřevu teplé vody se snižují provozní náklady.

Pokud odebíráme energii ze země, např. z plošného kolektoru, a následně ukládáme do vody, jedná se o tepelné čerpadlo země – voda. Chlazení je nejméně ekonomicky nákladné díky přímému přívodu nemrznoucí kapaliny ze země do chladiče vzduchotechnické jednotky. Pořizovací náklady jsou nejvyšší z těchto variant, provozně však nejvýhodnější.


Aktuality
Detail17.06.2014 Projekt zdarma

Při objednání tepelného čerpadla do 31.8.2014 Vám..

Detail16.06.2014 Nová rekuperace DUPLEX Easy

Nová kompaktní rekuperační jednotka DUPLEX Easy je..

Detail17.01.2014 Novinka 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit...

Nepřehlédněte
SEO optimalizace